Oferta⇒ demontaż oraz zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,


⇒ transport oraz unieszkodliwienie materiałów azbestowych,


⇒ utylizacja azbestu i materiałów azbestopochodnych,


⇒ prace wyburzeniowo-rozbiórkowe,


⇒ specjalistyczne prace na wysokościach,


⇒ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych budynków,


⇒ prace murarskie.


excavators-2481661_1280
jackhammer-91101_1280
roof-79171_1280