Oferta

- demontaż oraz zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest,
- transport oraz unieszkodliwienie materiałów azbestowych,
- utylizacja azbestu i materiałów azbestopochodnych,
- prace wyburzeniowo-rozbiórkowe,
- specjalistyczne prace na wysokościach,
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych budynków,
- prace murarskie.